Pondělí, 25. května 2020

Stát bezplatně převedl pozemky

16.02.2010
Pozemky bezplatně převedl stát občanskému sdružení Centrum Lada v Pacově prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech veřejných (ÚZSVM).

Pozemky bezplatně převedl stát občanskému sdružení Centrum Lada v Pacově prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech veřejných (ÚZSVM).

Centrum Lada, občanské sdružení pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, zajišťuje pomoc jedincům se závažným mentálním a kombinovaným postižením, kteří po celý svůj život potřebují soustavnou péči.

Pomáhá také při řešení základních životních otázek osob s mentálním postižením, především v oblasti výchovy a vzdělání i v jiných oblastech. Pozemky převedené státem se nacházejí pod budovou, v níž Centrum sídlí, je v jeho vlastnictví a Centrum ji užívá výhradně ke své činnosti.

Protože se jedná o neziskovou organizaci, ÚZSVM uzavřel s občanským sdružením smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí.

Převodem úřad zajistil soulad právního stavu se skutečným užíváním nemovitostí.

Majetek, jehož účetní hodnota je téměř dvacet tisíc korun, mělo občanské sdružení dosud ve výpůjčce.