Pondělí, 25. května 2020

Tábor koupil od státu pozemky

22.02.2010
Tábor koupil od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky v katastrálních územích Klokoty a Tábor.

Tábor koupil od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky v katastrálních územích Klokoty a Tábor. Pozemky o výměře 1010 m2 jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří. Jsou pod bytovými domy na Pražském Sídlišti v Táboře, které jsou majetkem města. Úřad tímto prodejem umožnil sjednocení vlastnictví budov a zastavěných pozemků, které tvoří jeden funkční celek.