Pondělí, 25. května 2020

Zchátralý cykloareál převedou na město

16.02.2010
Radnice Nového Boru by místo něho chtěla postavit různá sportoviště a z lokality udělat odpočinkovou zónu.

Rozsáhlý areál vystavěný v 80. letech minulého století měl být pýchou cyklistického sportu, v cílové rovince se tehdy měly utkávat největší hvězdy Závodu míru.


Asfaltový okruh v Novém Boru však nesplňoval potřebné parametry, a tak nebyl prakticky nikdy využíván. Zchátralý prostor na okraji města plánuje místní radnice již delší dobu využít pro vybudování moderního víceúčelového sportoviště, doposud jí v tom bránily nevyřešené majetkové vztahy se státem, jemuž patří pozemky cykloareálu.


Od poloviny devadesátých let město o pozemky areálu žádalo několikrát, ale vždy neúspěšně. Jedním z hlavních důvodů byla skutečnost, že si na pozemky jako rodový majetek činil nárok hrabě František Oldřich Kinský, řekl starosta Nového Boru Jindřich Mareš (ODS).


Ze soudního stání s hrabětem Kinským, který vloni zemřel, vyšel vítězně český stát, a tak převodu pozemku již nic nebrání. V současné době probíhá upřesňování ploch, které by měly být předmětem bezúplatného převodu do vlastnictví města Nový Bor, uvedla ředitelka ústecké pobočky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Helena Brožovská s tím, že areál bude asi převeden nejpozději do konce roku 2010. Podle jejího vyjádření musí být z celkových bezmála 12 tisíc metrů čtverečních areálu odděleny parcely, které budou převedeny bezplatně, u zbývajících pozemků s nízkými domky nelze uplatnit veřejný zájem a musí být odprodány na základě výběrového řízení.
Město si již nechalo vypracovat studii, která počítá například s tím, že na jednotlivých plochách bude postupně vybudován cyklistický areál, dětský horolezecký svět, dětský areál, víceúčelové hřiště, tenisové a volejbalové kurty, relaxační zóna pro seniory, naučné stezky atd.


Přírodní sportovně-relaxační areál bude volně přístupný. Celá lokalita se má stát příjemným odpočinkovým místem, uzavřel Mareš s tím, že finanční prostředky na stavbu hřiště chce získat z dotačních titulů EU.

Přírodní areál bude volně přístupný Jindřich Mareš, starosta Nového Boru.