Středa, 27. května 2020

únor

ÚZSVM prodal pozemky pod garážemi

26.02.2010
ÚZSVM prodal pozemky pod garážemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal zastavěné pozemky, na kterých se nacházejí stavby garáží ve vlastnictví kupujících.

Peníze z dědictví odvedeny do státního rozpočtu

25.02.2010
Peníze z dědictví odvedeny do státního rozpočtu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), odvedl do státního rozpočtu částku vyšší než 1,5 milionu korun. Tyto finanční prostředky byly uloženy na vkladních knížkách, na sporožirovém účtu a na vkladovém účtu, které ÚZSVM získal z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM prodal pozemek pod stavbou skládky

25.02.2010
ÚZSVM prodal pozemek pod stavbou skládky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), prodal pozemkovou parcelu, která se nachází v katastrálním území Hněvotín (okres Olomouc), vlastníkovi související stavby skládky.

Obrazy spravuje Národní památkový ústav

24.02.2010
Obrazy spravuje Národní památkový ústav
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně předal umělecká díla různých autorů do správy Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti v Olomouci.

Bezúplatný převod administrativní budovy v Tachově

23.02.2010
Bezúplatný převod administrativní budovy v Tachově
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tachov (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji administrativní budovu s pozemkem v Tachově. Účetní hodnota převedeného majetku je 452 tisíc korun.

ÚZSVM převedl na Teplicku pozemky pod komunikacemi

22.02.2010
ÚZSVM převedl na Teplicku pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončil několik dalších převodů pozemků pod komunikacemi do vlastnictví příslušných správců komunikací.

ÚZSVM prodal dům na Berounsku

19.02.2010
ÚZSVM prodal dům na Berounsku
Zaměstnancům ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), se ve 3. kole výběrového řízení podařilo prodat nemovitosti v katastrálním území Hostomice pod Brdy.

ÚZSVM prodal městu pozemky pod domy

18.02.2010
ÚZSVM prodal městu pozemky pod domy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za 1,1 milionu korun městu Tábor pozemky v katastrálních územích Klokoty a Tábor.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí

17.02.2010
ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), za 821 tisíc korun prodal městu Turnov pozemky v katastrálním území Turnov, které se nacházejí pod stavbou výtopny.

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí

16.02.2010
ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), prodal za více než 16 milionů korun pozemky v katastrálním území města Zlína. Jednalo se o 6 pozemků o celkové výměře více než 15 tisíc m2.

Převod budovy po okresním úřadu

15.02.2010
Převod budovy po okresním úřadu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl administrativní budovu v katastrálním území Svitavy - předměstí většinovému uživateli objektu, kterým je Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Svitavy.

ÚZSVM předal omamné látky Ministerstvu vnitra ČR

12.02.2010
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), dokončili evidenci 9 případů propadlých a zabraných věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek.

Město Blatná zalesní koupený pozemek

12.02.2010
Město Blatná zalesní koupený pozemek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), vyhlásilo výběrové řízení na prodej téměř 70 arů zatravněné zemědělské půdy nižší kvality.

Knihy, CD a DVD skončily ve spalovně odpadu

11.02.2010
Knihy, CD a DVD skončily ve spalovně odpadu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), zlikvidoval ve spalovně odpadu 56 kusů CD s počítačovými hrami, 36 filmových DVD a 418 výtisků Zlaté knihy bájí a pověstí od Josefa Milara.

ÚZSVM získal ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

10.02.2010
ÚZSVM získal ocenění za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
ÚZSVM získal cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, a to za aplikaci modelu CAF. V rámci 6. Národní konference kvality ve veřejné správě ocenění od ministra vnitra převzal Ing. Miloslav Vaněk, generální ředitel ÚZSVM.

ÚZSVM prodal byt z dědictví

10.02.2010
ÚZSVM prodal byt z dědictví
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, získali prodejem nemovitostí do státního rozpočtu více než 300 tisíc korun.

ÚZSVM zajistil likvidaci padělků značkového nářadí

09.02.2010
ÚZSVM zajistil likvidaci padělků značkového nářadí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), převzal na základě trestního příkazu a na základě usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci propadnuté věci.

ÚZSVM prodal metropolitní síť městu

08.02.2010
ÚZSVM prodal metropolitní síť městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), za 3,1 milionu korun prodal městu Uherské Hradiště tzv. Metropolitní síť Uherské Hradiště.

ÚZSVM převedl lesní pozemky v chráněné oblasti Lesům ČR

05.02.2010
ÚZSVM převedl lesní pozemky v chráněné oblasti Lesům ČR
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava), převedl lesní pozemky státnímu podniku Lesy České republiky. Hodnota převedeného majetku je bezmála 400 tisíc korun.

Pozemky poslouží pro výstavbu protipovodňových staveb

04.02.2010
Pozemky poslouží pro výstavbu protipovodňových staveb
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl osm pozemků v katastrálním území Beroun.