Středa, 27. května 2020

únor

Právní zástupci ÚZSVM byli úspěšní ve sporu o pozemky s Františkem Kinským

27.02.2007
Právní zástupci ÚZSVM, Územního pracoviště Ústí nad Labem byli úspěšní v první instanci soudního sporu o určení vlastnictví k cca 515 pozemkovým parcelám ve dvanácti katastrálních územích.

ÚZSVM převádí pozemky pod kulturními památkami

26.02.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) převedl Městysu Nová Cerekev bezúplatně tři pozemky v hodnotě téměř 700 tisíc korun, na kterých se nachází nemovité kulturní památky.

Výnos z prodeje dobývacího prostoru

26.02.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových získal prodejem pozemků v dobývacím prostoru na Chomutovsku do státního rozpočtu částku téměř 760 tisíc korun.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ ÚZSVM k dalšímu vývoji v případu Svatovítské katedrály

16.02.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových potvrzuje přijetí rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ve věci případu o určení vlastnictví k nemovitostem v areálu Pražského hradu (Svatovítská katedrála) v tomto znění.