Neděle, 5. dubna 2020

Kontrolou smluv vrátil ÚZSVM do státního rozpočtu téměř jeden milion korun

11.02.2005

Také v letošním roce sleduje ÚZSVM v pravidelných kontrolách plnění podmínek smluv, které byly se stavebníky uzavřeny na poskytnutí finančního příspěvku na družstevní a individuální bytovou výstavbu nebo na modernizaci rodinných domků. Za uplynulý rok vrátil ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno) touto činností do státního rozpočtu téměř jeden milion korun. Na dalších dvanácti odborech Odloučených pracovišť Územního pracoviště Brno ÚZSVM zkontrolují ještě cca 20.000 smluv.Přestože stavebníci mají povinnost oznámit nedodržení některé z podmínek smlouvy a příspěvek nejpozději do 30 dnů vrátit, byly zjištěny případy, kdy nebyl dodržen termín kolaudace nebo bylo prokázáno, že stavebníci neužívají rodinný dům k trvalému bydlení. ÚZSVM tak na základě platných právních předpisů zahajuje vymáhání poskytnutého finančního příspěvku, někdy dokonce soudní cestou.V minulých letech poskytovaly finanční příspěvky ze státního rozpočtu okresní národní výbory, později okresní úřady a to až do roku 1995. Od ukončení činnosti okresních úřadů je od 1. 1. 2003 s těmito pohledávkami příslušný hospodařit ÚZSVM.