Sobota, 4. dubna 2020

Úspěšné převody zdravotnických zařízení na ÚP Střední Čechy

17.02.2005

ÚZSVM předal zdravotnické zařízení v účetní hodnotě více než 11 milionů korun

(Příbram)
Budovu Městského zdravotnického zařízení Březnice - Nová poliklinika společně s pozemky bezúplatně předal ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy odbor Odloučené pracoviště Příbram Městu Březnice. Stalo se tak 17. 12. 2004 a hodnota předaného majetku činí více než 11 milionů korun.


ÚZSVM hospodařil s majetkem Městského zdravotnického zařízení Březnice od července roku 2002. Usnesením vlády ČR ze dne 2. června 2004 č. 562 bylo rozhodnuto o privatizaci tohoto majetku formou bezúplatného převodu na Město Březnice.

Zakladatelský privatizační projekt byl předložen Ministerstvu financí ČR ke schválení. Po aktualizaci byl v září 2004 projekt schválen a v prosinci 2004 byl výše uvedený majetek České republiky převeden Městu Březnice.
Nemocnice s poliklinikou Ř˜íčany

(Praha-východ)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Praha-východ v minulém roce dokončil realizaci bezúplatného převodu areálu Nemocnice s poliklinikou v Ř˜íčanech na město Ř˜íčany. Předmětem převodu bylo 7 pozemků o celkové výměře 9 615 m2 a 6 budov. Po vyřešení složitých majetkoprávních vztahů a konečném schválení Ministerstvem financí ČR byl tak celý areál na základě veřejného zájmu převeden do vlastnictví města.


Městu Ř˜íčany tak byl bezúplatně převeden majetek v celkové hodnotě téměř 43 miliony korun.
ÚZSVM dokončil převod Nemocnice v Českém Brodě

(Kolín)
29 staveb a 25 pozemků areálu Nemocnice s poliklinikou v Českém Brodě v celkové hodnotě více než 42 miliony korun převedl z majetku České republiky bezúplatně ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Kolín Městu Český Brod. Město tak získalo podstatnou část areálu o rozloze asi 3,5 ha, která je využívána pro zdravotnictví.


Proces, kdy bylo nutné zmapovat faktický stav nemovitého majetku, zejména vyjasnění historických vlastnických vztahů, byl dovršen v závěru roku 2004 schválením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví Ministerstvem financí ČR a následným předáním smlouvy Městu Český Brod k zajištění příslušného zápisu do katastru nemovitostí, případ Nemocnice s poliklinikou Český Brod začal v roce 1990, kdy se zdravotnické zařízení po rozdělení Okresního ústavu národního zdraví (OÚNZ) Kolín osamostatnilo s tím, že majitelem nemovitostí byla Česká republika s právem hospodaření okresnímu úřadu a zřizovatelem, který odpovídal za hospodaření nemocnice, bylo Město Český Brod. Nemocnice byla v uplynulých letech nejprve navržena k privatizaci, avšak nakonec byl objekt v roce 1999 z privatizace vyňat.Když k 31; 12. 2002 ukončily okresní úřady svoji činnost, byl to právě ÚZSVM, který převzal vedle některých dalších činností po bývalých okresních úřadech také případ nemocnice. ÚZSVM urychlil činnost na zmapování faktického stavu nemovitého majetku, včetně vyjasnění historických vlastnických vztahů. Pro konečné řešení byl hlavní areál rozdělen na dvě samostatné části. Větší část areálu získalo Město Český Brod; druhá část, kterou nemocnice neužívala (zadní část areálu o rozloze zhruba 1,3 ha) zůstala ve vlastnictví České republiky a ÚZSVM ji v loňském roce předal Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje pro stavbu hasičské stanice.