Čtvrtek, 9. dubna 2020

Odkud získal ÚZSVM paroží jelena evropského?

27.02.2006
Odkud získal ÚZSVM paroží jelena evropského?

Šroubováky, hasáky, dýky, pákové kleště, rybářské pruty, ale dokonce paroží jelena evropského. Tak také tyto předměty mohou připadnout státu. ÚZSVM se následně zabývá jejich realizací.


Paroží má podle mysliveckých kriterií hodnotu 174,5 bodu a ÚZSVM připadlo na základě usnesení okresního soudu o zabrání věci. Dle předběžných odhadů zkušených nimrodů by se jeho hodnota mohla pohybovat až kolem padesáti tisíc korun.


Pachatel je získal trestným činem pytláctví dle § 178a, odst. 1 trestního zákona. Není bez zajímavosti, že se tohoto činu dopustil odborně kvalifikovaný dlouholetý člen myslivecké stráže.


ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové) po vypracování znaleckého posudku nabídne paroží k realizaci stejným způsobem, jako jiný zabavený movitý majetek. Finanční částku z realizace tohoto majetku odvede do státního rozpočtu.


ÚZSVM připadnou věci, kterými byla trestná činnost buď přímo páchána, nebo jež byly neoprávněně získány trestnou činností a bylo rozhodnuto o propadnutí takové věci ve prospěch státu. Na základě platných právních předpisů s nimi pak ÚZSVM nakládá.