Čtvrtek, 9. dubna 2020

Twinningový projekt COMMUNITY POLICING v budově ÚZSVM

24.02.2006
Twinningový projekt COMMUNITY POLICING v budově ÚZSVM

V uplynulých dnech proběhl v zasedací místnosti a přilehlých prostorách budovy ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové) seminář k twinningovému projektu s názvem Podpora posílení prevence a metody community policing v práci Policie České republiky


Mezi účastníky byli také plk. JUDr. Jaroslav Jonák, náměstek ředitele Správy Východočeského kraje Policie ČR, pplk. Mgr. Miroslav Brandejs, ředitel okresního oddělení Policie ČR ve Svitavách, Ing. Roman Línek, vicehejtman Pardubického kraje a Václav Koukal, starosta Města Svitavy.


Tento projekt přímo navazuje na program Phare Zavádění modelu EFQM do Police České republiky za účasti partnerů tohoto projektu zástupců policejního sboru Nizozemského království.


Zavedení konceptu community policing do práce Police České republiky zahrnuje postupy práce police zohledňující aktivní komunikaci s veřejností, společné definování problémů v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti a zaměření se na odstranění příčin a ne důsledků.


Účastníci semináře se seznámili s preventivním přístupem nizozemské policie k problematice dětí a mládeže, seniorů i recidivistů včetně aspektů práce v trojúhelníku police - vedení města - státní zastupitelství.


Obvodní oddělení Policie České republiky ve Svitavách, které je zapojeno jako jedno z osmi v České republice do projektu community policing, od loňského roku sídlí v bývalé budově okresního úřadu převedené ÚZSVM na Ministerstvo vnitra, vnitřně již uzpůsobené ke klientskému přístupu k veřejnosti odpovídající evropským standardům.