Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM navštívil ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

02.02.2006
ÚZSVM navštívil ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek

Tento týden navštívil ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Svitavy ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek. Ř˜editel odboru Ing. Václav Olbert ministra seznámil s plánem realizace majetku na letošní rok a s úkoly ÚZSVM. Těmi jsou zejména převody majetku na kraje a obce (veřejná zeleň, pozemky pod komunikacemi) a dále řádné nakládání s majetkem státu a zastupování státu v soudních řízeních.


Ministr Martínek se také zajímal o využití a majetkové vypořádání administrativních budov po bývalém okresním úřadu ve Svitavách včetně jejich současného obsazení. U dvou z nich již proběhla změna příslušnosti hospodaření z ÚZSVM na Generální ředitelství cel a na Policii ČR. Zbývající bude řešena na základě usnesení vlády ČR, k němuž ÚZSVM připravilo podklady a v současné době probíhá připomínkové řízení.