Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM poskytnul prostory Okresnímu soudu v Berouně

09.02.2006
ÚZSVM poskytnul prostory Okresnímu soudu v Berouně

Prostory v administrativní budově v ulici Politických vězňů 20 v Berouně poskytnul ÚZSVM k užívání Okresnímu soudu v Berouně. ÚZSVM takto zajišťuje úplné a efektivní využití majetku státu.


Stalo se tak vzhledem ke skutečnosti, že s předmětnou budovou je příslušný hospodařit ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Beroun a prostory mohl poskytnout organizační složce státu na základě usnesení vlády ČR.


Do konce roku 2005 část budovy využívalo Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Beroun. Jakmile došlo k uvolnění prostor, nabídl je ÚZSVM Okresnímu soudu v Berouně. V budově sídlí v současné době společně s ÚZSVM odborem Odloučené pracoviště Beroun také Nejvyšší kontrolní úřad, Česká školní inspekce, Krajské státní zastupitelství v Praze, Okresní soud v Berouně a Městský úřad Beroun.