Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM předal nemovitosti Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

13.02.2006
ÚZSVM předal nemovitosti Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje

Objekt rekreačního zařízení s pozemkem a pozemek k němu bezprostředně navazující ÚZSVM předal bezúplatně v uplynulých dnech Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Jedná se o nemovitosti v katastrálním území Nové Těchanovice v celkové účetní hodnotě přesahující 5 milionů korun.


ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Opava (Územní pracoviště Ostrava) předáním objektu Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje účelně nakládá s majetkem státu.


Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, jako organizační složka státu, hodlá pro své potřeby v objektu zřídit školicí a rekreační zařízení. Výjezdové jednotky hasičů musí být dobře připraveny kdykoliv vyjet k různým zásahům, a proto příslušníci absolvují pravidelná taktická a prověřovací cvičení a školení. Musejí prakticky ovládat veškerou techniku, ale i složitost některých zásahů vyžaduje i velké teoretické znalosti z různých oborů. Rovněž si musí neustále udržovat svou fyzickou kondici a každoročně jsou ze všech oblastí přezkušováni.