Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM převedl bezúplatně 6 pozemků na obce

07.02.2006

Šest pozemků v celkové účetní hodnotě více než 30 tisíc korun bezúplatně získaly od ÚZSVM obce na Havlíčkobrodsku. Jedná se o pozemky komunikacemi a pozemky pod částí hřbitova, a ÚZSVM je převedl ve prospěch města Přibyslav, obce Kožlí a obce Rozsochatec.


ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod tyto nemovitosti bezúplatně převádí v souladu se zákonem o majetku České republiky v případě, že je prokázán a doložen veřejný zájem nebo důvod hospodárnosti. Příslušné smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ÚZSVM poté předkládá ke schválení Ministerstvu financí ČR.