Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM převedl Městu Valašské Meziříčí nevyužívanou budovu

20.02.2006
ÚZSVM převedl Městu Valašské Meziříčí nevyužívanou budovu

Budovu bývalého Domu dětí a mládeže na Sokolské ulici ve Valašském Meziříčí předal bezúplatně ÚZSVM Městu Valašské Meziříčí. Celková hodnota nemovitého majetku činí 4 miliony korun. Převodem dochází k úspoře státních finančních prostředků a k hospodárnému využití majetku státu.


ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Vsetín (Územní pracoviště Ostrava) Městu společně s budovou zároveň předal pozemek, na němž je situována. Celý objekt chce využít k vybudování regionálního romského centra, které bude součástí zahájeného ROMPROJEKTU a po skončení tohoto projektu bude objekt sloužit k činnosti národnostních menšin ve městě.


ÚZSVM při tomto převodu postupoval na základě platných právních předpisů dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.