Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM získal z odúmrtí byt zavalený šatstvem

03.02.2006
ÚZSVM získal z odúmrtí byt zavalený šatstvem

Byt zaplněný sto padesáti páry bot, léčivy a potravinami s prošlou lhůtou spotřeby, šatstvem a různými dalšími věcmi. Takovýmto případem se v současné době zabývá ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno). Rozhodnutím soudu, kdy zůstavitel nezanechal dědice totiž připadl byt státu jako tzv. odúmrť.Bytová jednotka o podlahové ploše 35 metrů čtverečních se nachází na sídlišti Štěpnice a ÚZSVM zahájil její postupné vyklízení. Prádlo, šatstvo, krejčovské potřeby, papír, obuv však nejsou pouze ve dvou obytných místnostech, ale také v předsíni, sociálním zázemím, balkonu a sklepní kóji. Koupelna bytu sloužila zůstaviteli jako šatna. Vana byla přeplněna přibližně 150 páry bot, místo sprchového závěsu bylo zavěšeno šatstvo (kostýmy, kabáty, domácí oblečení).V současné době bylo zahájeno vyklízení bytové jednotky, neupotřebitelné movité věci jsou ukládány do pytlů a připravovány k likvidaci. Poté bude následovat realizace nemovitého a movitého majetku zůstavitelky v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. ÚZSVM takto získaný majetek realizuje převážně formou výběrového řízení jako v tomto případě a výtěžek odvádí do státního rozpočtu.Uvedený majetek připadl státu na základě § 462 Občanského zákoníku jako tzv. odúmrť, kdy zůstavitel nezanechal žádné zákonné ani závětní dědice a rozhodnutím soudu připadl majetek státu.