Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM zlikviduje nelegálně pořízené nosiče dat

01.02.2006
ÚZSVM zlikviduje nelegálně pořízené nosiče dat

Více než tisíc kusů nelegálně pořízených kopií datových nosičů zlikviduje ÚZSVM. Nelegálně vyrobené zvukové a datové nosiče měly být zdrojem příjmu pachatele, který je nabízel prostřednictví inzerce na internetové síti s úmyslem neoprávněně se obohatit. Rozhodnutím soudu o propadnutí věcí však připadly státu. Jednáním pachatele byla držitelům autorských práv způsobena škoda v celkové výši 350 tisíc korun.


ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno) zajistí likvidaci celkem 1215 kusů datových nosičů s hudebními tituly, počítačovými hrami a aplikačním softwarem.. Nelegální kopie pachatel na základě objednávek prodával, čímž se dopustil trestného činu neoprávněného podnikání dle ustanovení § 118 odst. 1 trestního zákona a trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1, 2 tr. zákona.


O propadnutí těchto věcí rozhodl trestním příkazem Okresní soud ve Zlíně dle ustanovení § 55 odst. 1 tr. zákona podle něhož může soud uložit trest propadnutí věci náležející pachateli, které bylo užito k spáchání trestného činu, která byla k spáchání trestného činu určena nebo kterou pachatel získal trestným činem nebo jako odměnu za něj. Vlastníkem propadlé věci se stává stát. ÚZSVM na základě platných právních předpisů provede likvidaci těchto nelegálních výrobků.