Neděle, 15. prosince 2019

Historickou kapli získala obec Kostomlaty pod Milešovkou

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Teplice, bezúplatně převedl obci Kostomlaty pod Milešovkou kapličku Panny Marie Pomocné.

Stavba z roku 1880 se nachází uprostřed osady Hlince. Úřad předal kapli se zvonicí včetně zastavěné plochy o výměře 12 m2. Obec má zájem památku opravit, dále o ni pečovat a zachovat ji tak pro příští generace. Z těchto důvodů obec také požádala o bezúplatný převod. Kaplička není vedena na seznamu kulturních památek, jedná se o lokální památku z pohledu obce.