Pátek, 6. prosince 2019

Stát vrátil Diakonii Domov odpočinku ve stáří v Sobotíně

Diakonie Českobratrské církve evangelické získala od státu bezúplatným převodem kompletní areál Domova odpočinku ve stáří, který provozuje v Sobotíně. Budovy i pozemky jí v takzvaném veřejném zájmu převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Areál měla Diakonie zatím v dlouhodobé výpůjčce. Jedná se o zcela ojedinělé zařízení, které poskytuje pomoc a péči občanům ve stáří, osobám s Alzheimerovou chorobou a osobám s demencí, uvedla Jana Rennerová z ÚZSVM. Středisko současně poskytuje odlehčující péči rodinám, které se starají o seniory s demencí, nabízí i pečovatelskou a roznáškovou službu občanům v domácnostech.

Stát současným krokem vlastně vrátil církvi majetek, který jí před půlstoletím zabavil. V sobotínském areálu poskytovala německá a poté česká Diakonie sociální a charitativní služby již od roku 1926. O majetek přišla v roce 1959, kdy podle vládního usnesení byly veškeré církevní ústavy sociální péče předány do správy národních výborů. V ústavu přesto i nadále působily sestry diakonky. Diakonie Českobratrské církve evangelické byla obnovena v roce 1989 a v roce 1992 převzala do správy sobotínský domov. Účetní hodnota majetku, který získala zpět, převyšuje deset milionů korun, skutečná tržní cena je ale podle odborníků několikanásobně vyšší.