Čtvrtek, 12. prosince 2019

Lesy ČR získaly do správy další lesy v lounském okresu

OKRES LOUNY – Státní podnik Lesy České republiky získal od státu do své správy čtyřicet nových pozemků na severu Čech o celkové rozloze 157 hektarů v účetní hodnotě přes 4,5 milionu korun.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl pozemky v souladu s lesním zákonem Lesům ČR, které zajišťují jejich správu a jsou pověřeny hospodařit s tímto druhem majetku. Některé pozemky byly v katastru nemovitostí původně evidovány na listu vlastnictví jako „neznámý vlastník“, a proto vlastnímu převodu pozemků předcházelo složité a náročné majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka. Nejvíce pozemků bylo na Lesy ČR nově převedeno v okrese Louny – šlo o celkem 18 pozemků o celkové výměře 337.000 metrů čtverečních, které byly oceněny na více než 1,8 milionu korun. Státní podnik bude nově spravovat například pozemky v Chráněné krajinné oblasti České středohoří.