Středa, 27. května 2020

Havl. Brod chce zrestaurovat další tři lunety

08.02.2013
Havlíčkův Brod (novinkyvysocina.cz) - Město Havlíčkův Brod plánuje zrestaurování dalších tří lunet ze souboru pětačtyřiceti obrazů, které radnice převzala v roce 2009.
Informovala o tom mluvčí Havlíčkova Brodu Alena Doležalová. Díla pocházejí z bývalého augustiniánského kláštera a jsou ve špatném stavu. Záměrem radnice je záchrana a trvalé uchování souboru, který byl v roce 2006 prohlášen za kulturní památku.
 
„Zatím se nám podařilo obnovit patnáct lunet a oltářní obraz Nejsvětější Trojice. Náklady na restaurování jsou vysoké, proto se na tyto práce snažíme využívat dotace od Kraje Vysočina i z Ministerstva kultury ČR,“ řekl místostarosta města Čeněk Jůzl.
 
V současné době chce město za pomoci dotace přistoupit k obnovení dalších třech děl s náboženskou tematikou. „Podali jsme žádost o dotaci na Kraj Vysočina a doufáme, že na ni i tentokráte dosáhneme. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 300 tis. Kč. Díky dotaci bychom mohli ušetřit až 40 procent nákladů,“ dodal Jůzl.
 
Celý soubor pětačtyřiceti obrazů zahrnuje dva cykly, a to cyklus Ze života sv. Rodiny a Augustiniánský cyklus. Jejich původním majitelem byl havlíčkobrodský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který sídlí právě v budově bývalého kláštera. V roce 2007 začala jednání o bezúplatném převodu děl do majetku města, která úspěšně skončila v lednu 2009.
 
Podle vyjádření odborníků jde o významný uměleckohistorický doklad vztahující se k řeholnímu řádu i historii samotného města Havlíčkova Brodu. Cykly, které vznikly v letech 1746 až 1756, jsou tvořeny monumentálními olejomalbami. Jako jejich autor je uveden Jakub Pischel.
 
V současné době si jedenáct zrestaurovaných obrazů mohou prohlédnout návštěvníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který sídlí v bývalém augustiniánském klášteře ve Štáflově ulici. Právě sem budou zhruba do měsíce nainstalovány i zbývající čtyři dosud neumístěné zrestaurované lunety. Oltářní obraz, který je samostatnou kulturní památkou, v současné době zdobí sál Staré radnice na Havlíčkově náměstí.