Středa, 27. května 2020

Stát převedl na město Příbram pozemky za více než sto milionů

28.02.2013
Příbram (Příbramský deník) – Od roku 2004 až do současné doby bezúplatně převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) městu Příbram 382 pozemků v celkové účetní hodnotě téměř 53 milionů korun.

​„Jednalo se zejména o veřejnou zeleň, pozemky pod chodníky a pod komunikacemi nacházející se ve správním území města. Jiným převedeným majetkem byla budova bývalého okresního úřadu v ulici Gen. R. Tesaříka, jejíž účetní hodnota přesáhla 30,5 milionů korun,“ informoval Příbramský deník Robert Hurt z ÚZSVM.

V rámci privatizace převedl úřad mezi lety 2008 až 2012 na město Příbram dalších celkem 342 pozemků v účetní hodnotě téměř 49 milionů korun. „Opět se jednalo o veřejnou zeleň, pozemky pod chodníky a pod komunikacemi. Účelem těchto majetkoprávních úkonů bylo především sjednotit vlastnictví pozemků a staveb – těles komunikací,“ dodal Robert Hurt.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předal městu Příbram 382 pozemků v celkové účetní hodnotě téměř 53 milionů korun.
Region| Střední Čechy