Úterý, 31. března 2020

Převedené pozemky napomohou vzniku cyklostezky na Svitavsku

11.02.2014
Hradec Králové (kralovehradeckenovinky.cz) - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Svitavy tři pozemky pod zamýšlenou cyklostezkou Svitavy-Vendolí.
​Parcely vedené v současnosti v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace mají celkovou výměru 2976 m2 a jejich souhrnná účetní hodnota je více jak 580 tisíc korun.
 
Jičín: Valdštejn rozvíjí česko-polskou kulturu
 
ÚZSVM tak aktivně podpořil uskutečnění projektu, který usnadní cyklistům dopravu ze Svitav směrem na Poličku mimo velmi frekventovanou silnici I. třídy. Kralovehradeckenovinky.cz informoval Robert Hurt, vedoucí sam. odd. Komunikace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.