Úterý, 31. března 2020

Stát loni vyhrál většinu sporů o úřednické postupy, ušetřil 13 miliard

19.02.2014
Praha (e15.cz) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni vyhrál soudní spory za bezmála 13 miliard korun, úspěšnost jeho právních zástupců byla 97procentní. Ve většině sporů se žalobci domáhali vysokých náhrad za škody, které jim podle nich způsobily státní instituce nesprávným úředním postupem.
​Objem peněz, který byl předmětem loňských soudních pří, dosáhl 13,2 miliardy korun. Úřad hájil zájmy státu ve 49 sporech.  O rok dříve byla úspěšnost téměř stoprocentní a úřad tím státu ušetřil 18,6 miliardy korun.
 
„Prezentované částky se týkají jen řízení pravomocně ukončených v loňském roce. Nezahrnují tedy například vleklou mnohamiliardovou při České republiky s firmou Diag Human nebo obhajobu nároků státu proti Mostecké uhelné společnosti, kterých se ÚZSVM rovněž účastní,“ upozornil generální ředitel ÚZSVM Miloslav Vaněk.
 
V loňských sporech šlo třeba o žaloby o zadostiučinění za nepřiměřenou délku soudního řízení nebo o žaloby o náhradu škody způsobené rozhodnutím ve správním řízení.
 
V dalších 471 sporech o peněžitá plnění vystupoval ÚZSVM jako příslušná organizační složka státu. V těchto řízeních bylo ve hře 104 milionů korun, ÚZSVM byl úspěšný v částce 93 milionů korun.
 
Úřad zastupuje Česko ve sporech o majetek státu
 
ÚZSVM vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Loni právní zástupci úřadu jednali například v zastoupení ministerstev spravedlnosti, financí, zemědělství, ale také Českého báňského úřadu a několika úřadů práce. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří. V některých řízeních vystupuje ÚZSVM jako žalobce, v jiných jako žalovaný.