Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM loni vyhrál soudní spory za 12,8 miliardy korun

19.02.2014
Praha (ČTK) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) loni vyhrál soudní spory za 12,8 miliardy korun. Úspěšnost jeho právních zástupců ve sporech týkajících se majetku státu byla 97procentní. O rok dříve byla úspěšnost téměř stoprocentní a úřad tím státu ušetřil 18,6 miliardy korun. Uvedl to dnes ÚZSVM.
​Objem peněz, který byl předmětem loňských soudních pří, dosáhl 13,2 miliardy korun. Úřad hájil zájmy státu ve 49 sporech.
 
"Prezentované částky se týkají jen řízení pravomocně ukončených v loňském roce. Nezahrnují tedy například vleklou mnohamiliardovou při České republiky s firmou Diag Human nebo obhajobu nároků státu proti Mostecké uhelné společnosti, kterých se ÚZSVM rovněž účastní," upozornil generální ředitel ÚZSVM Miloslav Vaněk.
 
  Ve většině soudních sporů se žalobci domáhali vysokých náhrad škod, které jim byly údajně způsobeny v souvislosti s nesprávným úředním postupem státních orgánů či nezákonným rozhodnutím vydaným těmito orgány. Šlo například o žaloby o zadostiučinění za nepřiměřenou délku soudního řízení nebo o žaloby o náhradu škody způsobené rozhodnutím ve správním řízení.
 
  V dalších 471 sporech o peněžitá plnění vystupoval ÚZSVM jako příslušná organizační složka státu. V těchto řízeních šlo o 104 milionů korun, ÚZSVM byl úspěšný v částce 93 milionů korun.
 
  Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech týkajících se majetku státu. ÚZSVM tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Loni právní zástupci úřadu jednali například v zastoupení ministerstev spravedlnosti, financí, zemědělství, ale také Českého báňského úřadu a několika úřadů práce. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří. V některých řízeních vystupuje ÚZSVM jako žalobce, v jiných jako žalovaný.