Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM převedl bezúplatně majetek za 31 milionů Šumperku

11.02.2014
Šumperk - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Šumperk (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl nemovitosti v areálu Luže městu Šumperk. Celková účetní hodnota majetku je 31 milionů korun.
V areálu se nachází budovy a pozemky, které využívá Armáda spásy v ČR pro humanitární a sociální účely. Areál je veřejností vnímán jako celek, jehož posláním je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií a poskytování pomoci lidem bez přístřeší.
 
Armáda spásy doposud užívala předmětný majetek na základě smlouvy o výpůjčce, která byla uzavřena na omezené období a tato skutečnost nedovolovala rozsáhlejší investice dlouhodobého charakteru. Převod areálu napomůže Šumperku účastnit se dotačních programů, které může i Armáda spásy využít, a které byly až doposud podmíněny vyřešením vlastnických vztahů.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace