Pátek, 6. prosince 2019

Zabavený šestihlavý vyšívací stroj putuje do sbírek muzea

10.02.2014
Žďár nad Sázavou - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně Národnímu technickému muzeu v Praze průmyslový šestihlavý vyšívací stroj Tajima. Součástí stroje byly i rámečky k upnutí textilu, formy na vyšívání kšiltovek a zařízení k vycentrování čepic.
Majetek byl zabrán uprchlému podnikateli, který provozoval nelegální výrobnu v prostorách pronajatého domu v blízkosti Brna. Textilní zboží neoprávněně opatřoval ochrannými známkami renomovaných firem a následně zboží distribuoval na tržnice v prostoru bývalého hraničního přechodu v Hatích, a na Olomoucké ulici v Brně. Pravomocnými rozhodnutími Okresního soudu ve Znojmě připadl tento majetek státu.
 
Stroje vč. příslušenství budou zařazeny mezi exponáty do sbírky Textilní výroby, odd. Technika v domácnosti a textilního průmyslu Průmyslového muzea, Národního technického muzea v Praze.
  
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z.  Mgr. Ing. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace