Pátek, 6. prosince 2019

Město Letohrad získalo historickou budovu zbrojnice

05.02.2014
Město Letohrad získalo historickou budovu zbrojnice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl historickou budovu hasičské zbrojnice v katastrálním území Kunčice u Letohradu.
ÚZSVM převedl historický majetek na město Letohrad smlouvou, která obsahuje omezující podmínky na dobu 10 let. Nemovitost přešla na ÚZSVM dnem 1. 4. 2013 podle § 8 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí.