Čtvrtek, 12. prosince 2019

Obec Hoštice na Kroměřížsku získala bezúplatně pozemky

19.02.2014
Obec Hoštice na Kroměřížsku získala bezúplatně pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl obci Hoštice pozemky v jejím katastru. Celková účetní hodnota převedených nemovitostí byla 88,5 tisíce korun.
Parcely jsou situovány přímo v dané obci. Na několika z nich se nachází místní komunikace ve vlastnictví Hoštic, na některých zeleň a další slouží jako přírodní hřiště pro veřejnost.