Čtvrtek, 5. prosince 2019

Pět hektarů pozemků pod komunikacemi získalo bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic

20.02.2014
Pět hektarů pozemků pod komunikacemi získalo bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic ČR celkem 4 pozemky v účetní hodnotě 4,6 milionu korun.
Předané pozemky o celkové rozloze 48.062 m2 jsou zastavěny komunikací I. třídy, jejímž správcem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. ÚZSVM tímto bezúplatným převodem umožnil sjednocení vlastnických vztahů k pozemkům a komunikacím.