Sobota, 7. prosince 2019

Pozemky pod komunikacemi převedeny ve veřejném zájmu

14.02.2014
Pozemky pod komunikacemi převedeny ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky městu Pohořelice a obcím Kašnice a Perná. Celková výměra pozemků v hodnotě téměř 45 tisíc korun je 1.393 m².
ÚZSVM výše uvedeným převodem předal majetek městu a obcím z důvodu veřejného zájmu a v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.