Pátek, 6. prosince 2019

Týraní psi z Prachaticka čekají na nové majitele

13.02.2014
Týraní psi z Prachaticka čekají na nové majitele
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), připadlo na základě rozhodnutí správního orgánu 16 psů odebraných chovatelům, kteří nedokázali zajistit životní podmínky pro jejich chov. Zanedbávaným psům se ÚZSVM snaží najít nové majitele.
Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj označila poměry, ve kterých dvě kontrolované smečky žily, za zcela nevyhovující a péči majitelů o psy charakterizovala jako nedostačující. Chovatelům byl proto ve shodě se zákonem na ochranu zvířat proti týrání uložen trest propadnutí zvířat.
 
Psy se postupně daří prodávat, přičemž zájem je zejména o štěňata. Hledání nového pána pro zbývající psy pokračuje i nadále. Než se tak však stane, je o zvířata řádně postaráno.  Psi jsou umístněni v kotcích, dostávají pravidelnou stravu i zdravotní péči. Případní zájemci o jejich koupi se mohou obrátit na odbor Odloučené pracoviště ÚZSVM v Prachaticích, telefon 388 608 342.