Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM odvedl v roce 2013 do státního rozpočtu přes 1,1 miliardy korun

04.02.2014
Praha, 4. 2. 2014 – Více než 1,1 miliardou korun přispěl v roce 2013 svou činností do státního rozpočtu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Další jedna miliarda korun byla účetní hodnota nemovitého majetku, které bezúplatně převedl zejména státním institucím, krajům a obcím.

Prodejem 6.531 nemovitostí a 6.004 movitých majetkových položek ÚZSVM vydělal České republice téměř 619 milionů korun a na pronájmech nemovitostí více než 153 milionů korun. Spolu s tzv. ostatními příjmy ve výši téměř 339 milionů korun odvedl ÚZSVM v roce 2013 do státní pokladny přes 1,1 miliardu korun. „Stejnou nebo i o něco vyšší částku se daří ÚZSVM posílat do státní pokladny každoročně,“ uvedl generální ředitel ÚZSVM ing. Miloslav Vaněk.

Bezúplatné převody 31.074 nemovitých položek měly účetní hodnotu 920 milionů korun. Pokud by byly tyto nemovitosti převedeny úplatně, a to i za jen jejich účetní cenu, inkasoval by stát další jednu miliardu korun. „Podle aktuální situace na realitním trhu by však měl tento bezúplatně převedený majetek v tržních cenách hodnotu přibližně tři miliardy,“ podotknul ing. Miloslav Vaněk. Nejpočetnější skupinou příjemců tohoto majetku jsou ze zákona díky převedeným podílům na pozemcích pod bytovými domy bytová družstva a jejich bývalí členové, kteří si tyto byty zakoupili do osobního vlastnictví. ÚZSVM dále převáděl nemovitý majetek rovněž na občanská sdružení, která působí v oblasti tělovýchovy a sportu, a na výrobní a spotřební družstva.

Druhou nejpočetnější skupinou bezúplatných nabyvatelů jsou organizační složky státu, státní organizace a státní instituce. Ty si do svého vlastnictví zapisují především zemědělské pozemky, pozemky pod komunikacemi, vodní plochy a lesní pozemky. Ze státních subjektů získali v roce 2013 nejvíce nemovitostí (především pozemků) Státní pozemkový úřad (3.494 pozemků), Povodí (2.145 pozemků), Lesy ČR (1.975 pozemků), Ředitelství silnic a dálnic (299 pozemků), ze samosprávných celků pak Plzeňský kraj (188 pozemků) a Středočeský kraj (102 pozemků).
Úkolem ÚZSVM je rovněž postarat se o prodej movitého majetku zabaveného z trestné činnosti, ale také vypořádat majetek po zemřelých bez zákonných dědiců  - tzv. odúmrti. V loňském roce se například jednalo o 45.276 položek nesmírně různorodého majetku v celkové účetní hodnotě bezmála 81 milionů korun.
Pracnou a komplikovanou činností je také prodej finančního majetku, jako jsou například různé akcie, dluhopisy státu, podílové listy, ale i zahraniční cenné papíry a členské podíly na bytových družstvech, které se ve vlastnictví  státu ocitly právě z odúmrtí.  Jejich prodej přinesl České republice přes 57 milionů korun.