Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM předal Policii ČR k likvidaci zabavená narkotika

17.02.2014
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), administrativně předal Policii ČR větší množství omamných a psychotropních látek a předmětů určených k jejich výrobě či aplikaci, u kterých bylo vysloveno propadnutí nebo zabrání věci.
Jednalo se převážně o injekční stříkačky s obsahem psychotropních látek, ale i o sáčky obsahující marihuanu. Mezi předanými věcmi byly rovněž zkumavky s obsahem chemické látky a různé předměty používané k výrobě, uchování a aplikování narkotik. Zabavené drogy a pomůcky pocházely z celkem 72 případů trestního řízení, z toho v okrese Jihlava jich bylo 52 a 20 v okrese Třebíč.
 
Propadlé nebo zabrané návykové látky zůstávají fyzicky po celou dobu v držení Policie ČR. Výhradně administrativním úkonem uloženým zákonem nicméně dochází k jejich předání ÚZSVM, který je následně předává Ministerstvu vnitra – Policii ČR k likvidaci.