Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM předal pozemky Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR

12.02.2014
ÚZSVM předal pozemky Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), předal Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pozemky v účetní hodnotě 780 tisíc korun.
Jednalo se o dva pozemky v katastrálním území Dobré Pole a jeden pozemek v katastrálním území Březí u Mikulova o celkové výměře 109.423 m2. Pozemky se nachází na území Národní přírodní památky Dunajovické kopce, kterou tvoří řada vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Na území přírodní památky se vyskytují porosty nízkých xerofilních křovin s mandloní nízkou, třešní křovitou a růží bedrníkolistou a porosty krátkostébelných trávníků tvořených společenstvy panonských sprašových stepních trávníků a širokolistých suchých trávníků.
 
Bezúplatným převodem umožní ÚZSVM Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pečovat efektivněji o zvláště chráněné území této lokality.