Úterý, 31. března 2020

odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Ústí nad Orlicí:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Smetanova 43/1
562 16 Ústí nad Orlicí
Ředitelka:
Bc. Jana Mayerová
Tel.: 465 385 530
E-mail: jana.mayerova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Mayerová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Ústí nad Orlicí

Bezpečný přechod pro chodce vznikl na frekventované silnici v Lípě nad Orlicí

19.03.2020

Rychnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo obci Lípa nad Orlicí pozemky o celkové výměře 700 m2.

ÚZSVM předal tři pozemky v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta státnímu podniku Povodí Labe

09.03.2020

Úřad pro zastupování státu v Ústí nad Orlicí předal státnímu podniku Povodí Labe tři pozemky o celkové výměře 12 103 m² v katastrálním území Slatina u Vysokého Mýta.

ÚZSVM převedl zdarma pozemky v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta do vlastnictví obce

17.02.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Orlicí převedlo dva pozemky, na kterých jsou umístěny stávající místní komunikace vedené v pasportu místních komunikací, do vlastnictví obce Džbánov.

další aktuality