Pondělí, 25. května 2020

odbor Odloučené pracoviště Liberec

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec
Kontakt

Ředitelka:
Ing. Edita Chládková
Tel.: 485 244 422
E-mail: edita.chladkova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Chládková.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Liberec

Stát prodal pozemek v Jablonci po ženě zemřelé v USA

13.05.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci podalo podnět k okresnímu soudu na zahájení dědického řízení ohledně majetku v Jablonci nad Nisou. Žena, která je vedena v katastru nemovitostí jako vlastník nemovitého majetku, podle data narození již pravděpodobně nežije.

Liberec a Jablonec získaly pozemky pod komunikacemi, muzeum pozemek pod budovou

04.05.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci převedlo pozemky pod komunikacemi a pod stavbou.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci nářadí pocházející z trestné činnosti za 570 Kč

28.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Liberci prodal formou elektronické aukce za kupní cenu 570 Kč nářadí pocházející z trestné činnosti. Celkem se jednalo o devatenáct majetkových položek. ÚZSVM nářadí získal na základě rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem.

další aktuality