Pondělí, 25. května 2020

odbor Odloučené pracoviště Louny

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Louny:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

Adresa:
Pod Nemocnicí 2381
440 01 Louny
Ředitel:
Ing. Miloš Tajtl
Tel.: 415 623 228
E-mail: milos.tajtl@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Tajtl.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Louny

Obce v okrese Louny se aktivně účastní výběrových řízení na prodej majetku

14.05.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech prodal formou elektronické aukce několik pozemků. Prodeje se aktivně účastní obce na Lounsku a získávají tak majetek, o který mají zájem.

ÚZSVM prodal chmelnici na Lounsku za 100 tisíc korun

20.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech prodal formou elektronické aukce za kupní cenu 100 000 Kč pozemek o výměře 3 693 m2 ležící v katastrálním území Kaštice. ÚZSVM získal tento pozemek po ukončení činnosti Okresního úřadu Louny.

Sjednocení vlastnictví přineslo do státního rozpočtu více než 150 tisíc korun

18.03.2020

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech sjednotil vlastnictví stavby a pozemku.

další aktuality