Pondělí, 25. května 2020

Ústředí a Útvary generálního ředitele

Adresa:
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2

Pro osobní doručení na podatelnu - Ústředí, Územní pracoviště Praha, Územní pracoviště Střední Čechy, vstup na adrese:

Rašínovo nábřeží 390/44, 128 00 Praha 2

ID Datové schránky: 96vaa2e
IČO: 69797111
Tel.: 225 776 111