Středa, 16. října 2019

odbor Informatiky a spisové služby

Odbor plní tyto hlavní úkoly:​
 
  • definuje politiku ÚZSVM v oblasti informatiky, prosazuje a zabezpečuje její naplňování;
  • metodicky řídí, usměrňuje a komplexně koordinuje oblasti organizace ICT (Informační a komunikační technologie) a spisové služby v ÚZSVM;
  • vyjadřuje se k návrhům rozvoje a optimalizace ICT předkládaných jinými útvary ÚZSVM; 
  • zajišťuje rozvoj a provoz ICT, navrhuje a naplňuje koncepční záměry ÚZSVM;
  • metodicky vede příslušné oblasti činnosti v územních a odloučených pracovištích;
  • ve spolupráci s dalšími útvary ÚZSVM zajišťuje bezpečnost informací, které jsou pořizovány, uchovávány, zpracovávány a prezentovány prostředky ICT ÚZSVM;
  • zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, zpracovává finanční plány a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření za oblast své působnosti;
  • posuzuje komplexní projekty vývoje informačních systémů a podílí se na jejich tvorbě a realizaci;
  • zajišťuje provoz a optimalizaci infrastrukturních technologií pro centrální a sdílené systémy.Ředitel odboru:
Martin Beneš
Tel.: 225 776 748
E-mail: martin.benes@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Beneš.pdf