Středa, 16. října 2019

oddělení Technické podpory a správy sítí

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
  • zajišťuje a provádí činnosti nezbytné pro provoz informačních systémů ÚZSVM, operačních systémů pracovních stanic a serverů, ICT prostředků, reprografické techniky a telekomunikačních řešení;
  • vede centrální evidenci dokumentů o nabytí a použití programových licencí a evidenci dokladů oprávněnosti užívání počítačových programů;
  • zjišťuje a provádí činnosti nezbytné pro provoz informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a zvládání provozní bezpečnosti, provádí a zajišťuje správu informačních systémů a operačních systémů pracovních stanic a serverů;
  • zajišťuje provoz sítě LAN a WAN, včetně provozu datových linek, zajišťuje archivaci, zálohování a obnovu dat;
  • přijímá a registruje žádosti o certifikáty PKI a zajišťuje nahrání přidělených certifikátů PKI na čipové karty zaměstnanců vydávané za Ústředí, Územní pracoviště (ÚP) v hl. m. Praze a ÚP Střední Čechy (mimo odloučená pracoviště) a také jejich zneplatnění;
  • vykonává funkci bezpečnostního správce pro certifikační služby systému PKI;
  • zabezpečuje a zajišťuje nákup a provoz telefonních ústředen a vede veškerou evidenci související s telekomunikačním řešením ÚZSVM;
  • zpracovává, aktualizuje a spravuje provozní a uživatelskou dokumentaci ICT; navrhuje a naplňuje koncepční záměry ÚZSVM v oblasti ICT.Vedoucí oddělení:
Ing. Milan Černobila

E-mail: milan.cernobila@uzsvm.cz