Pátek, 18. října 2019

odbor Finanční

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 

 

  • sestavuje návrh rozpočtu a navrhuje rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na příslušný rozpočtový rok podle platné rozpočtové skladby na jednotlivá územní pracoviště ÚZSVM;
  • vede kompletní účetnictví Ústředí a Územního pracoviště v hl. m. Praze, kompletuje účetnictví a zpracovává účetní závěrky ÚZSVM;
  • zajišťuje zpracování podkladů pro programové financování v souladu s vyhláškou o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku za celý úřad;
  • v souladu s ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech zabezpečuje financování schválených projektů ÚZSVM z alternativních zdrojů financování;
  • metodicky řídí tyto uvedené oblasti činností v rámci ÚZSVM jako organizační složce státu s celostátní působností;
  • koordinuje činnost územních pracovišť a útvarů Ústředí k naplnění povinností ÚZSVM v oblasti výkaznictví;
  • zabezpečuje komunikaci s Ministerstvem financí a zajišťuje úkoly v rámci projektů Integrovaného informačního systému Státní pokladny a Centrálního systému účetních informací státu.
 Ředitelka:
Ing. Petra Gramišová
Tel.: 225 776 405
E-mail: petra.gramisova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Gramisova.pdf