Pátek, 29. května 2020

oddělení Rozpočtu

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:  

  • sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů ÚZSVM na následující rok a střednědobý rozpočtový výhled;
  • zpracovává rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů na příslušný rozpočtový rok podle platné rozpočtové skladby do vnitřních ukazatelů pro jednotlivá územní pracoviště ÚZSVM;
  • sleduje čerpání rozpočtu a výdajů na jednotlivé činnosti ÚZSVM;
  • v rámci závazných ukazatelů rozpočtu ÚZSVM provádí rozpočtová opatření;
  • zpracovává podklady pro zúčtování a státní závěrečný účet za ÚZSVM;
  • metodicky řídí oblast rozpočtu na ostatních územních pracovištích ÚZSVM.Vedoucí oddělení:
Ing. Radka Nováková
Tel.: 225 776 397
E-mail: radka.novakova@uzsvm.cz