Pátek, 29. května 2020

samostatné oddělení Komunikace

Samostatné oddělení Komunikace zabezpečuje: 

  • vnější komunikaci ÚZSVM a styk s médii;
  • poskytování informací, včetně plnění informační povinnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
  • analýzu informací z médií v oblasti působnosti ÚZSVM;
  • metodickou a poradenskou činnost v oblasti komunikace pro útvary územních pracovišť;
  • koncepci obsahu webových stránek ÚZSVM a profilů ÚZSVM na sociálních sítích;
  • tvůrčí výkony publicistických a zpravodajských činností;
  • publicitu významných akcí, případně některých pracovních jednání, a zveřejňuje aktuální informace o ÚZSVM;
  • grafickou a výtvarnou stránku materiálů a tiskovin s prezentací činnosti ÚZSVM, včetně materiálů reprezentativního charakteru, a metodicky tuto činnost usměrňuje a koordinuje.

 Vedoucí samostatného oddělení:
Ing. Radek Ležatka
Tel.: 225 776 922
Mobil: 725 705 760
E-mail: radek.lezatka@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Lezatka.pdf