Pondělí, 25. května 2020

útvary náměstka pro Informatiku a projektové řízení

Náměstek pro Informatiku a projektové řízení přímo řídí generálním ředitelem určené útvary. Zpracovává koncepci řízeného úseku. Odpovídá generálnímu řediteli za řízení svěřeného úseku a výsledky jeho práce, za koordinaci jeho činnosti a zabezpečení jeho spolupráce s ostatními útvary ÚZSVM.Náměstek pro Informatiku a projektové řízení:
Bc. Josef Listík
Tel.: 225 776 739
E-mail: josef.listik@uzsvm.cz
Životopis: cv_prof_Listík.pdf

Kontakt