Pátek, 29. května 2020

oddělení Vzdělávání a péče o zaměstnance

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
  • komplexně zajišťuje oblast vzdělávání zaměstnanců ÚZSVM;
  • zajišťuje zpracování plánů vzdělávání zaměstnanců a podílí se na jejich realizaci;
  • komplexně zabezpečuje vzdělávací akce a porady za účasti vedoucích zaměstnanců;
  • zabezpečuje nákup odborné literatury pro ÚZSVM pro Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze a vede její evidenci;
  • komplexně zpracovává podklady pro nákup, výdej a účtování stravenek;
  • zabezpečuje oblast péče o zaměstnance a zajišťuje komplexní zákonnou zdravotní péči v Ústředí a Územním pracovišti v hl. m. Praze;
  • vede agendu o tvorbě a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb, vede příslušnou evidenci a spolupracuje při realizaci plateb z fondu kulturních a sociálních potřeb;
  • spolupracuje s Podnikovým výborem odborových organizací při zpracování Kolektivní smlouvy ÚZSVM a zpracovává dílčí nebo závěrečné vyhodnocení jejího plnění.Vedoucí oddělení:
Mgr. Miroslav Franěk
Tel.: 225 776 688
E-mail: miroslav.franek@uzsvm.cz