Pondělí, 25. května 2020

oddělení Organizačně právní

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
  • komplexně zajišťuje oblast organizačních vztahů a systemizace ÚZSVM;
  • vytváří soustavu vnitřních předpisů a vede jejich centrální evidenci v listinné podobě, v informačním systému a na intranetu, čímž zároveň zajišťuje jejich distribuci pro zaměstnance ÚZSVM.
  • provádí změny organizačního uspořádání na základě zadání generálního ředitele, posuzuje návrhy příslušných vedoucích zaměstnanců a předkládá návrhy na změny systemizace s cílem optimalizovat organizační uspořádání ÚZSVM;
  • organizuje připomínkové řízení k předloženým návrhům vnitřních předpisů ÚZSVM a realizuje konečné úpravy těchto vnitřních předpisů před jejich schválením a vydáním;
  • připomínkuje návrhy změn v působnosti útvarů ÚZSVM a změn systemizovaných pracovních míst, spolupracuje při řešení kompetenčních sporů mezi útvary ÚZSVM v oblasti vnitřních předpisů.Vedoucí oddělení:
Lenka Plichtová
Tel.: 225 776 679
E-mail: lenka.plichtova@uzsvm.cz