Pondělí, 25. května 2020

oddělení Dislokační metodiky

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 
 
zpracovává metodiku, metodicky usměrňuje a ve spolupráci s odborem Finančním koordinuje vypracování investičních projektů a architektonických návrhů, rekonstrukcí a výstavby budov, včetně jejich rozpočtu a obsazenosti;
-          stanovuje a koordinuje koncepční záměry rozsáhlých investičních činností;
-          předkládá kalkulace a zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných prostředků. Pro tuto oblast zpracovává metodiku a koordinuje ji;
-          provádí analýzy výstupů z Centrálního registru administrativních budov (zejména klíčové ukazatele výkonnosti a další významné ukazatele, včetně porovnání s obdobnými ukazateli v zahraničí);
-          připravuje návrhy řešení dislokace útvarů ÚZSVM i státních institucí;
-          metodicky řídí a koordinuje přípravu a zpracování návrhů materiálů pro jednání regionálních dislokačních komisí, Vládní dislokační komise, vlády v oblasti dislokací a dispozic s administrativními budovami;
-          zpracovává stanoviska k žádostem státních institucí, případně nestátních subjektů o zcizování, změnu příslušnosti hospodařit s majetkem státu nebo nákupu majetku státu v oblasti své působnosti;
-          provádí identifikaci příležitostí financování potřeb Úřadu a analyzuje možnosti jejich implementace do podmínek ÚZSVM.Vedoucí oddělení:
Ing. Rostislav Walica, Ph.D.
Tel.: 225 776 145
E-mail: Rostislav.Walica@uzsvm.cz