Neděle, 20. října 2019

oddělení Dislokační metodiky

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:  

 

  • zpracovává metodiku, metodicky usměrňuje a ve spolupráci s odborem Finančním koordinuje vypracování investičních projektů a architektonických návrhů, rekonstrukcí a výstavby budov, včetně jejich rozpočtu a obsazenosti;
  • stanovuje a koordinuje koncepční záměry rozsáhlých investičních činností;
  • předkládá kalkulace a zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných prostředků. Pro tuto oblast zpracovává metodiku a koordinuje ji;
  • provádí analýzy výstupů z Centrálního registru administrativních budov (zejména klíčové ukazatele výkonnosti a další významné ukazatele, včetně porovnání s obdobnými ukazateli v zahraničí);
  • připravuje návrhy řešení dislokace útvarů ÚZSVM i státních institucí;
  • metodicky řídí a koordinuje přípravu a zpracování návrhů materiálů pro jednání regionálních dislokačních komisí, Vládní dislokační komise, vlády v oblasti dislokací a dispozic s administrativními budovami;
  • zpracovává stanoviska k žádostem státních institucí, případně nestátních subjektů o zcizování, změnu příslušnosti hospodařit s majetkem státu nebo nákupu majetku státu v oblasti své působnosti.Vedoucí oddělení:
Ing. Rostislav Walica, Ph.D.
Tel.: 225 776 145
E-mail: Rostislav.Walica@uzsvm.cz