Pondělí, 25. května 2020

oddělení Hospodářské metodiky

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:  
 
 • zpracovává metodiku, metodicky usměrňuje a koordinuje oblast hospodářské správy ÚZSVM;
 • zabezpečuje metodiku a koordinaci převodu majetku potřebného pro činnost jiných složek státu na ÚZSVM;
 • zajišťuje systémové řešení alokace a zefektivnění realizace nepotřebného movitého provozního majetku státu;
 • zpracovává návrhy na opatření vedoucích ke snížení spotřeb energií zejména v souvislosti s plánovanými stavebními úpravami objektů;
 • poskytuje odbornou pomoc územním pracovištím v oblasti zajišťování energetických posouzení stavů budov a jejich obálek, spolupodílí se na návrhu řešení vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov ÚZSVM;
 • shromažďuje a analyzuje data týkající se autoprovozu jednotlivých územních pracovišť a vyhodnocuje hospodárnost vozového parku. Připravuje podklady pro komplexní obnovu a modernizaci vozového parku ÚZSVM, provádí veškeré potřebné úkony související s evidencí vozidel ÚZSVM v registru vozidel, připravuje podklady pro sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ÚZSVM;
 • zajišťuje podklady pro zadávání veřejných zakázek na nákup periodického a odborného tisku (mimo odborné literatury) pro ÚZSVM;
 • připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek, které jsou vypisovány pro potřeby celého ÚZSVM (plyn, elektřina, nábytek, kancelářské potřeby, úklid, ostraha, napojení objektů na pult centrální ochrany či revize systémů technického zabezpečení objektů);
 • metodicky řídí a koordinuje činnosti spojené s převody skladů potřebných k činnosti ÚZSVM;
 • metodicky řídí a koordinuje činnost územních pracovišť v oblasti nakládání s odpady, ochrany vod a ovzduší a řešení ekologických závad na majetku státu;
 • spolupracuje s orgány státní správy v problematice ekologických závazků;
 • poskytuje územním pracovištím odbornou pomoc v konkrétních případech zatížení nebo ohrožení životního prostředí, včetně zjišťování a dokumentace v terénu a zajišťování opatření k nápravě.Vedoucí oddělení:
Miroslav Šifner
Tel.: 225 776 992
E-mail: miroslav.sifner@uzsvm.cz