Středa, 16. října 2019

oddělení Podpory realizací

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
  • nastavuje systém metodické pomoci zejména při přípravě výběrových řízení, veřejných dražeb a výběrových řízení s aukcí;
  • spolupracuje na přípravě a tvorbě koncepce výběrových řízení, elektronických veřejných dražeb a výběrových řízení s aukcí s dalšími útvary ÚZSVM, včetně vývoje elektronického systému;
  • připravuje vzory pro základní dražební listiny podle zákona o veřejných dražbách a vzory pro výběrová řízení;
  • metodicky koordinuje prodej nepotřebného majetku státu realizovaný formou výběrových řízení, veřejné dražby a výběrovým řízením s aukcí;
  • metodicky stanovuje postup ÚZSVM při provádění kontroly ze strany gestora zákona o veřejných dražbách, včetně revizí nastavených postupů;
  • sleduje připravované změny zákona o veřejných dražbách a vyhlášky upravující elektronické veřejné dražby, implementuje změny v těchto právních předpisech do systému provádění veřejných dražeb nepotřebného majetku státu ÚZSVM;
  • připravuje podklady a stanoviska pro vyřizování případných stížností a podnětů souvisejících s výběrovými řízeními, s veřejnými dražbami a s výběrovými řízeními s aukcí nepotřebného majetku státu prováděnými ÚZSVM;
  • komunikuje s gestorem zákona o veřejných dražbách a připravuje legislativní návrhy na změny zákona o veřejných dražbách;
  • metodicky stanovuje postup pro plnění zákonných povinností při zveřejňování dražebních listin (centrální adresa, úřední desky územních samosprávných celků apod.);
  • spolupracuje při organizačním zajištění výběrových řízení, veřejných dražeb, zejména při přípravě prostor pro veřejnou dražbu, zajištění zápisu účastníků do dražby a licitace z pohledu dodržování platných právních předpisů.Vedoucí oddělení::
Ing. Ladislav Kollárik
Tel.: 225 776 547
E-mail: Ladislav.Kollarik@uzsvm.cz