Neděle, 20. října 2019

odbor Projektového řízení a centrálních aplikací

Odbor plní tyto hlavní úkoly:
  • koordinuje komplexní projekty vývoje informačních systémů;
  • zabezpečuje provozní testování, přípravu a realizaci změnových požadavků a zajišťuje integritu informačních systémů a poskytuje odbornou podporu uživatelům;
  • ve spolupráci s odbornými útvary zpracovává analýzy na rozvoj a optimalizaci vybraných informačních systémů a připravuje analýzy cílových řešení nových informačních systémů;
  • ve své působnosti zajišťuje provoz centrální aplikace Informačního systému majetku státu, včetně všech modulů;
  • zpracovává strategické cíle a koncepční záměry ÚZSVM do konkrétních projektů v oblasti informačních systémů a dalších oblastech činnosti ÚZSVM;
  • při realizaci projektů zajišťuje komplexní projektové řízení, rovněž zabezpečuje metodickou, poradenskou a koordinační činnost v této oblasti pro další útvary ÚZSVM;
  • vede centrální evidenci projektů ÚZSVM, posuzuje jejich vazby na schválenou strategii ÚZSVM či strategii vlády a věcnou a datovou integraci a dopady na ostatní plánované a realizované projekty;
  • ve spolupráci se samostatným oddělením Bezpečnostním a odborem Informatiky a spisové služby zajišťuje bezpečnost informací, které jsou pořizovány, uchovávány, zpracovávány a prezentovány prostředky ICT ÚZSVM;
  • dohlíží na plnění povinností vyplývajících z Bezpečnostní politiky informačních technologií ÚZSVM.Ředitelka:
Ing. et Ing. Helena Ulrychová
Tel.: 225 776 729
E-mail: helena.ulrychova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Ulrychová.pdf